63 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku kotłowni oraz stacji uzdatniania wody, zbiornika wody i części niskiej (socjalnej) i wysokiej budynku głównego oddziału unieszkodliwiania osadu oraz na przebudowę budynku głównego oddziału unieszkodliwiania osadu w celu zmiany sposobu jego użytkowania”

Postępowanie zakończone

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.879 KB

62 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Budowę sieci wodociągowej w Gorzowie Wlkp. i gm. Deszczno oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w gm. Bogdaniec”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.854 KB

61 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 15000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) bezpośrednio spod wirówek z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   97.325 KB

60 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na zasilanie linią kablową NN Hydroforni Łupowo ul. Słowackiego i Przepompowni Ścieków PS – 8 w Łupowie ul. Słowackiego z Głównej Stacji Transformatorowej Oczyszczalni Ścieków „GOŚ – ka” w Gorzowie Wlkp.”.

Na podstawie zapisów §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

59 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Janczewo w drodze wojewódzkiej nr 158 oraz na budowę sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 1394F od miejscowości Baczyna do miejscowości Racław”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   49.863 KB

58 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku SUW Maszewo – zmniejszenie kubatury budynku wraz z wymianą ścian i pokrycia dachu, wykonanie projektu instalacji grzewczej, wymiany okien, bram i drzwi oraz projektu modernizacji instalacji technologicznej uzdatniania wody SUW Maszewo”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.355 KB

57 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Dostawę środków chemicznych do dezynfekcji wody pitnej”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   49.683 KB

56 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   49.653 KB

55 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę rurociągu wody surowej – przejście pod korytem Starej Warty”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   48.312 KB

54 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z komorami połączeniowymi w m. Czechów”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   48.952 KB

53 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Dostawę pomp zanurzeniowych do przepompowni ścieków w Gorzowie Wlkp. oraz gminie Kłodawa, Lubiszyn, Bogdaniec, fabrycznie nowych, rok produkcji 2016”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   49.466 KB

52 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Renowację kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 200 mm w ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   49.466 KB

51 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Remont przepompowni ścieków PS – 1 Kolonia Marwice gm. Lubiszyn oraz PS – 1 ul. Poznańska w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   93.993 KB

50 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Monitoring sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – rozbudowa systemu”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.445 KB

49 - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2016/S 187-335990 z dnia 28-09-2016r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę, montaż oraz wpięcie w system AKPiA czterech dmuchaw technologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp."
Numer referencyjny: ZP/3/2016/PL.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Unieważnienie postępowania 23.01.2017r.   150.198 KB

48 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.563 KB

47 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Baczyńskiego (od SUW Centralny do ul. Marcinkowskiego) oraz wymianę rurociągów na terenie SUW Centralny w Gorzowie Wlkp.”.

Nr sprawy ZP/47/2016/S – Wykonawca Zakład Projektowo – Usługowy „IWRA” Iwona Napierała – Piątkowska ul. Nacławska 11c/15, 64 – 000 Kościan uchylił się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, wszystkie pozostałe oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone, na podstawie zapisów SIWZ pkt XXX.1.2) IDW oraz §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

46 - Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2016/S 184-330238 z dnia 23-09-2016r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę, montaż oraz wpięcie w system AKPiA nowych urządzeń do pomiaru jakości ścieków, oraz wykonanie zintegrowanego systemu wizualizacji Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp."
Numer referencyjny: ZP/2/2016/PL.

Postępowanie zakończone

45 - Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 10000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z miejsca tymczasowego magazynowania osadów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   97.659 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę rurociągu magistralnego i przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.090 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Janczewo w drodze wojewódzkiej nr 158 oraz na budowę sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 1394F od miejscowości Baczyna do miejscowości Racław”.

Na podstawie zapisów §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Drzymały (na odcinku od ul. Jagiełły do ul. Wyszyńskiego), ul. 30 – go Stycznia oraz ul. Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.372 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie na terenie Oczyszczalni Ścieków:
- nowej stacji hydroforowej – Etap I
- zmiany lokalizacji punktu zlewnego ścieków dowożonych – Etap II”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   110.824 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Niwickiej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   93.541 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Ludowej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.089 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Baczyńskiego (od SUW Centralny do ul. Marcinkowskiego) oraz wymianę rurociągów na terenie SUW Centralny w Gorzowie Wlkp.”.

Na podstawie zapisów §40 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Gwiaździstej w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.385 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Dostawę oraz wymianę kotła technologicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   94.040 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku hali pomp i sterowni pomp na terenie Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   96.181 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek w ul. Kwiatowej i Osiedle Młodych w m. Baczyna”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.514 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Dostawę 400 ton preparatu stanowiącego źródło węgla organicznego w procesie denitryfikacji dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   96.177 KB

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 134385-2016 z dnia 13.07.2016r.
Przetarg nieograniczony na dostawę toalety publicznej - ZP/1/2016/PL

W dniu 08.08.2016r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   148.673 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Budowę sieci wodociągowej w Gorzowie Wlkp. oraz gminie Santok i Deszczno”.

Termin składania ofert upłynął 26.07.2016r.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.733 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Półwiejskiej od Niwicy do skrzyżowania ul. Piaskowej i Kasprzaka oraz w ul. Krasickiego w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   94.514 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku hali pomp i sterowni pomp na terenie Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Termomodernizację budynków stacji uzdatniania wody Siedlice, rozbiórkę budynku warsztatowego oraz budynku pompowni wód melioracyjnych SUW Siedlice”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   94.966 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Os. Poznańskie ul. Brzozowa dz. nr 137/6”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   95.786 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku hali pomp i sterowni pomp na Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Cichońskiego do skrzyżowania z ul. Spichrzową w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   94.165 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Pielęgnację terenów zielonych obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   93.617 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Renowację kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 150 mm - DN 1200 mm w ul. Śląskiej, Walczaka, Uroczej, Kazimierza Wielkiego, Bora – Komorowskiego, Jagiełły, Plac Staromiejski w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   109.440 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Domu Socjalnego „METALOWIEC” wraz z przepompownią ścieków w ul. Złotego Smoka w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   96.766 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie wlkp.” na „Dostawę 140 ton preparatu stanowiącego źródło węgla organicznego w procesie denitryfikacji dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   171.363 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Kompleksowe sprzątanie posesji i obiektów oraz pielęgnacja terenów zielonych PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty.   94.772 KB

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. od ul. Uroczej do ul. Parkowej”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Sulęcińskiej od ul. Wspólnej do ul. Zielenieckiej”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Lipowej i Słowackiego w m. Łupowo gm. Bogdaniec”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę 21 ton środka chemicznego Ferrox C1”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na „Przebudowę budynku stacji pomp „Górczyn” – termomodernizacja elewacji i dachu stacji pomp „Górczyn” wraz z wymianą okien oraz zmniejszeniem ich powierzchni w budynku”


Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na „Wykonanie termomodernizacji obiektu ZW Kłodawa”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na „Wykonanie termomodernizacji budynku B przy ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Odtworzenie nawierzchni drogowych po awariach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gorzowie Wlkp. oraz gminach ościennych”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Kwiatowej i Osiedle Młodych w m. Baczyna gm. Lubiszyn”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG – 6 – Faza 5”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę 80 ton wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do higienizacji odwirowanych osadów ściekowych (kod 19 08 05) w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie termoizolacji budynku warsztatowego, wymiana bram i drzwi budynku warsztatowego PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie odwiertu otworu zastępczego nr 13/d i likwidacja studni nr 13/c na ujęciu SUW Centralny oraz wykonanie odwiertu otworu zastępczego nr X/4 i likwidacji studni nr X/3 na ujęciu SUW Kłodawa”.


Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 11000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) spod wirówek z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę 40 000 kg polielektrolitu do mechanicznego odwadniania osadu na wirówkach”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę 28 000 kg polielektrolitu do mechanicznego odwadniania osadu na zagęszczarkach”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę 21 ton środka chemicznego Ferrox C1”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę wodomierzy i modułów radiowych na wodomierze do zdalnego odczytu”.

Postępowanie zakończone