ZP/52/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa bloków betonowych typu LEGO”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/51/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa kompletnych przepływomierzy bateryjnych do zabudowy doziemnej”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/50/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Remont studni kanalizacyjnych w ul. Chwalęcickiej w Kłodawie”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/49/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/48/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 15000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z zadaszonych magazynów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/47/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadań PWiK Sp. z o.o.”

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/7/2021/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2021/S 221-583730 z dnia 15.11.2021 r.
Przedmiot zamówienia: Dostawa 800 ton koagulantu glinowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

Numer sprawy: ZP/7/2021/PL

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/46/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/45/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 15000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z zadaszonych magazynów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/44/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej w Gorzowie Wlkp.”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/43/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa odczynników i pożywek mikrobiologicznych”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/42/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach PWiK Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Gdyńskich i ul. Śląskiej”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/41/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Mościckiego, ul. Baczyńskiego (od SUW Centralny do ul. Marcinkowskiego) oraz wymiana rurociągów na terenie SUW Centralny w Gorzowie Wlkp. – Etap I”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/40/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 15000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z zadaszonych magazynów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/6/2021/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2021/S 198-517570 z dnia 12.10.2021 r.
Przedmiot zamówienia: Dostawa 56 000 kg polielektrolitu w formie emulsji do mechanicznego odwadniania osadu na zagęszczarkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

Numer sprawy: ZP/6/2021/PL

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/39/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach PWiK Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Gdyńskich i ul. Śląskiej”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/38/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Monitoring sieci kanalizacyjnej”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/5/2021/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2021/S 184-479958 z dnia 22.09.2021 r.
Przedmiot zamówienia: Dostawa 80 000 kg polielektrolitu proszkowego do mechanicznego odwadniania osadu na wirówkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

Numer sprawy: ZP/5/2021/PL

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.


>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/37/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Mościckiego, ul. Baczyńskiego (od SUW Centralny do ul. Marcinkowskiego) oraz wymiana rurociągów na terenie SUW Centralny w Gorzowie Wlkp. – Etap III”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/36/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo – towarowego typu furgon”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/35/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Stacji Pomp II stopnia w SUW Siedlice wraz z przebudową układu zasilania i sterowania pomp”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/34/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sezamkowej i ul. Kubusia Puchatka w Deszcznie”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/33/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Mościckiego, ul. Baczyńskiego (od SUW Centralny do ul. Marcinkowskiego) oraz wymiana rurociągów na terenie SUW Centralny w Gorzowie Wlkp. – Etap III”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/32/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Remont studni kanalizacyjnych w ul. Chwalęcickiej w Kłodawie”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/31/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo – towarowego typu furgon”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/30/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sezamkowej i ul. Kubusia Puchatka w Deszcznie”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/29/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Remont studni kanalizacyjnych w ul. Chwalęcickiej w Kłodawie”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/28/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/27/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Mościckiego, ul. Baczyńskiego (od SUW Centralny do ul. Marcinkowskiego) oraz wymiana rurociągów na terenie SUW Centralny w Gorzowie Wlkp. – Etap I”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/4/2021/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2021/S 136-363121 z dnia 16.07.2021 r.
Przedmiot zamówienia: Dostawa 200 ton wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego (CaO) do higienizacji odwirowanych osadów ściekowych (kod 19 08 05) do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

Numer sprawy: ZP/4/2021/PL

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.


>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/26/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo – towarowego typu furgon”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/25/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/24/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Remont studni kanalizacyjnych w ul. Chwalęcickiej w Kłodawie oraz ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/23/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa trzech samochodów osobowych z napędem elektrycznym”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/22/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa i montaż elektrod ultradźwiękowych do dezintegratora w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/21/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w gminie Bogdaniec”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/3/2021/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2021/S 100-265179 z dnia 26.05.2021 r.
Przedmiot zamówienia: Dostawa 800 ton koagulantu żelazowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

Numer sprawy: ZP/3/2021/PL

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.


>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/20/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa i montaż elektrod ultradźwiękowych do dezintegratora w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/2/2021/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2021/S 084-217842 z dnia 30.04.2021 r.
Przedmiot zamówienia: Dostawa 350 ton środka chemicznego przeciw zagniwaniu ścieków

Numer sprawy: ZP/2/2021/PL

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.


>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/19/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w gminie Bogdaniec”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/1/2021/PL Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2021/S 082-212629 z dnia 28.04.2021 r.
Przedmiot zamówienia: Dostawa 720 ton preparatu stanowiącego źródło węgla organicznego w procesie denitryfikacji dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

Numer sprawy: ZP/1/2021/PL

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.


>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/18/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwienie (zagospodarowanie) odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. kod odpadu 19 08 01 (skratki) oraz 19 08 02 (zawartość piaskowników)”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/17/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w m. Janczewo oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Obrońców Pokoju w Gorzowie Wlkp.”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/16/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji osuszania biogazu w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

>>PLATFORMA ZAKUPOWA<<

ZP/15/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa wodomierzy z nakładkami impulsowymi NKO”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   63.420 KB

ZP/14/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa pojazdu specjalistycznego do pompowania wody z wykopu”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   61.098 KB

ZP/13/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji osuszania biogazu w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   59.397 KB

ZP/12/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   63.003 KB

ZP/11/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i wymiany sieci wodociągowej w Gorzowie Wlkp., gm. Kłodawa, gm. Bogdaniec oraz gm. Deszczno”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   62.246 KB

ZP/10/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Remont budynku zagęszczarek mechanicznych w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   62.492 KB

ZP/9/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa wodomierzy z nakładkami impulsowymi NKO”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   58.027 KB

ZP/8/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w m. Chwalęcice gm. Kłodawa”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   63.802 KB

ZP/7/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa dwóch samochodów dostawczych (kategoria N1) z napędem elektrycznym”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   62.238 KB

ZP/6/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Naprawa i legalizacja wodomierzy”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   67.217 KB

ZP/5/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawę wodomierzy i nakładek na wodomierze”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   67.951 KB

ZP/4/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadań PWiK Sp. z o.o.”

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   61.700 KB

ZP/3/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 400, DN 600, DN 1200, DN 1450 w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   62.585 KB

ZP/2/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Wawrzyniaka w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   59.582 KB

ZP/1/2021/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy komór na rurociągu magistralnym DN 1000”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   60.804 KB