Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2016-12-09 10:52
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 55 - Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: Wybór najkorzystniejszej oferty.
Wykonanie: Tomasz Wilczyński
2. Data: 2016-10-26 11:17
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 55 - Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: data 10 ->11
Wykonanie: Rafał Koźlik
3. Data: 2016-10-26 10:49
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 55 - Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano siwz
Wykonanie: Rafał Koźlik
4. Data: 2016-10-26 10:48
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 55 - Przetarg nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie
Wykonanie: Rafał Koźlik
5. Data: 2016-10-26 10:47
Dział: Zamówienia - Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: 55 - Przetarg nieograniczony
Wykonanie: Rafał Koźlik

powrót