ZP/54/2019/S Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Dostawę 80 ton wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do higienizacji odwirowanych osadów ściekowych (kod 19 08 05) dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty   65.674 KB